Copyright 2017 © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Kokkeler Schilderwerken.  Gebruiksvoorwaarden | Disclaimer  | Privacybeleid | Sitemap

Kokkeler Schilderwerken

Voskampsweg 1

7591 TA

Denekamp


Telefoon: 0541-352738

Mobiel: 06-24759102

info@kokkelerschilderwerken.nl

Werkzaamheden Projecten Links Contact
Kokkeler  Schilderwerken
Werkzaamheden Projecten Links Contact

Reparaties die houtrot voorkomen


Openstaande verbindingen, scheuren en natuurlijke gebreken

De bovenstaande gebreken zorgen er voor dat vocht en vuil door capillaire werking de ondergrond binnen dringen.

Op termijn zal dit onherroepelijk lijden tot houtrot.De reparatie wordt deskundig uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2 Componenten elastische reparatiepasta en plamuur op basis van epoxy.
Openstaande verbinding kopse kant raam

Met name kale kopse kanten kunnen erg veel vocht opzuigen. Op den duur ontstaat hierdoor houtaantasting.

Deze reparaties voer ik met een 2 Componenten kopse kanten afdichter (houtlijm) op basis van epoxy uit.Afronden van verweerde en scherpe kanten;

Het wordt aanbevolen om de scherpe kanten van houten bouwdelen af te ronden. Dit ter verbetering van de kantendekking (Het vermogen van een verflaag om laagdikte te vormen op scherpe kanten).

Afdichten van ondeugelijke stopverfzomen en kitnaden binnen en buiten;

Lekkende beglazing door openstaande of beschadigde kitnaden zijn een veel voorkomende oorzaak van vochttoevoer naar de ondergrond. Indien vochttoevoer tot de ondergrond mogelijk blijft zal vroeg of (weer) houtaantasting optreden.

Openmaken van dichtgekitte kozijn-gevelaansluitingen (neggekant) en vrijmaken aansluitingen op kozijndorpelsteen;

Dichtgekitte neggekanten: Hierdoor kan vocht dat via de binnenzijde of via de gevelconstructie niet meer verdampen en daardoor de ondergrond binnen dringen. Ik beveel u aan deze tijdens onderhoud open te maken en te houden.

Aanbrengen geventileerde neuslatten;

Ook bij gevelkozijnen die voorzien zijn van traditionele (rechthoekige gesloten) glaslatten, kunnen kitnaden na verloop van tijd degradatie vertonen. Dit is zichtbaar door openstaande naden, onthechting of afbladderen van verf. Hierdoor kan regenwater door capillaire werking tot in de sponning doordringen. Het vocht kan hier niet weg.  Door vochtophoping zullen er voor schimmels onder de glaslat een perfect milieu ontstaan met als houtrot tot gevolg. Dit kan mogelijk al geruime tijd spelen omdat dit zich niet direct aan het oppervlak laat zien.


Door op alle liggende delen geventileerde neuslatten aan te brengen kan vocht niet achter de glaslat tot diep in de sponning komen.


REPARATIE GEVELTIMMERWERK

Reparaties die houtrot herstellen

Herstel van houtrot met een pastareparatie;

Een beperkte mate van houtaantasting (<300 cc ook vuistdikte) vraagt om een snelle adequate reparatie.

Deze reparaties worden meestal uitgevoerd met een 2K Epoxy reparatiepasta.

Bij een ongewjizigde situatie zal de aantasting in omvang snel toenemen.

Herstel van houtrot met een laminaat systeem;

Bij een grote mate van houtaantasting (>300cc ook vuistdikte) heeft econovraagt om een snelle adequate reparatie.

Deze reparaties worden meestal uitgevoerd met een 2K Epoxy reparatiepasta.

Bij een ongewijzigde situatie zal de aantasting in omvang snel toenemen.

Herstel van houtrot door deel vervanging.

Het repareren van houtrot door deel vervanging laat ik in veel gevallen uitvoeren door een timmerman.

Ook deze kan ik voor u regelen!

Hout is een mooi materiaal voor geveltimmerwerk. Het “leeft” en mits goed onderhouden kan het lange tijd goed functioneren.


Houtengevelelementen vragen om meer dan periodieke schildersbeurt alleen. Door diverse kleine reparaties tijdig uit te voeren voorkomt u houtrot) aan uw geveltimmerwerk.


Het voorkomen en herstellen van houtrot aan geveltimmerwerk behoort tot mijn dienstenpakket.


REPARATIEWERKZAAMHEDEN

reparaties die houtrot voorkomen;

reparaties die houtrot herstellen.

Naar bovenNaar boven